Văn Bản Dự Thảo
Danh mục mua sắm tập trung và đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
23/01/2024  
Ngày kết thúc:
22/02/2024  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Ban hành danh mục mua sắm tập trung và đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

 
Nội dung:

Quyết định này quy định về danh mục mua sắm tập trung và đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

 
Danh sách Góp ý