Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
28/11/2023  
Ngày kết thúc:
27/12/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Dự thảo Quyết định điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Dự thảo Quyết định điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động vận hành hệ thống giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý