Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
21/11/2023  
Ngày kết thúc:
20/12/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Dự thảo Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Dự thảo Nghị quyết về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý