Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định về ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
20/11/2023  
Ngày kết thúc:
19/12/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Dự thảo Quyết định về ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Dự thảo Quyết định về ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý