Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo “Quyết định ban hành đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”  
Ngày bắt đầu:
17/11/2023  
Ngày kết thúc:
16/12/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Dự thảo “Quyết định ban hành đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương” 

 
Nội dung:

​Dự thảo “Quyết định ban hành đơn giá quan trắc tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương” ​

 
Danh sách Góp ý