Văn Bản Dự Thảo
Quyết định về ban hành đơn giá hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
17/11/2023  
Ngày kết thúc:
16/12/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quyết định về ban hành đơn giá hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quyết định về ban hành đơn giá hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý