Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
06/11/2023  
Ngày kết thúc:
05/12/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Dự thảo​ ​Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý