Văn Bản Dự Thảo
Danh sách các cá nhân đề nghị xét công nhận các danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương”  
Ngày bắt đầu:
07/11/2023  
Ngày kết thúc:
22/11/2023  
Loại văn bản:
Trích yếu:

Danh sách các cá nhân đề nghị xét công nhận các danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” 

 
Nội dung:

Danh sách các cá nhân đề nghị xét công nhận các danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” ​

 
Danh sách Góp ý