Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
02/11/2023  
Ngày kết thúc:
01/12/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 
Nội dung:

​Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương ​​

 
Danh sách Góp ý