Văn Bản Dự Thảo
Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 
Ngày bắt đầu:
13/04/2023  
Ngày kết thúc:
12/05/2023  
Loại văn bản:
Trích yếu:

Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025

 
Nội dung:

Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025​

 
Danh sách Góp ý