Văn Bản Dự Thảo
Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
10/05/2023  
Ngày kết thúc:
08/06/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​ Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý