Văn Bản Dự Thảo
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận; cấp ủy viên đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
27/04/2023  
Ngày kết thúc:
26/05/2023  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận; cấp ủy viên đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với cấp ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận; cấp ủy viên đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý