Văn Bản Dự Thảo
Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
21/04/2023  
Ngày kết thúc:
20/05/2023  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

 Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

 Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý