Văn Bản Dự Thảo
Nghị quyết Ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
24/04/2023  
Ngày kết thúc:
23/05/2023  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Nghị quyết Ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 
Nội dung:

​Nghị quyết Ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Dương ​

 
Danh sách Góp ý