Văn Bản Dự Thảo
Quyết định ban hành quy định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
10/04/2023  
Ngày kết thúc:
09/05/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quyết định ban hành quy định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quyết định ban hành quy định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý