Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo “Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với sinh viên hệ chính quy theo học các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương”  
Ngày bắt đầu:
24/03/2023  
Ngày kết thúc:
23/04/2023  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Dự thảo “Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với sinh viên hệ chính quy theo học các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương” 

 
Nội dung:

​Dự thảo “Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với sinh viên hệ chính quy theo học các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương” ​

 
Danh sách Góp ý