Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
22/03/2023  
Ngày kết thúc:
20/04/2023  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Dương 

 
Nội dung:

Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý