Văn Bản Dự Thảo
Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với viên chức đang công tác tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
06/03/2023  
Ngày kết thúc:
04/04/2023  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với viên chức đang công tác tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với viên chức đang công tác tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý