Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh 
Ngày bắt đầu:
14/02/2023  
Ngày kết thúc:
15/03/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh

 
Nội dung:

​Dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh​

 
Danh sách Góp ý