Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định về việc Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
09/02/2023  
Ngày kết thúc:
10/03/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Dự thảo Quyết định về việc Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Dự thảo Quyết định về việc Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý