Văn Bản Dự Thảo
Quyết định ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
08/02/2023  
Ngày kết thúc:
09/03/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý