Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
07/02/2023  
Ngày kết thúc:
08/03/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn  tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn  tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý