Văn Bản Dự Thảo
Quyết định ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
16/01/2023  
Ngày kết thúc:
05/02/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Quyết định ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

Quyết định ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý