Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
22/12/2022  
Ngày kết thúc:
20/01/2023  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 
Nội dung:

​Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương ​

 
Danh sách Góp ý