Văn Bản Dự Thảo
Quyết định quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
21/12/2022  
Ngày kết thúc:
19/01/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quyết định quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quyết định quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý