Văn Bản Dự Thảo
Hỗ trợ tiền ăn cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
02/11/2022  
Ngày kết thúc:
01/12/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Hỗ trợ tiền ăn cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 
Nội dung:

​Hỗ trợ tiền ăn cho Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương ​

 
Danh sách Góp ý