Văn Bản Dự Thảo
Quy định hỗ trợ chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực tỉnh 
Ngày bắt đầu:
02/11/2022  
Ngày kết thúc:
01/12/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Quy định hỗ trợ chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực tỉnh​

 
Nội dung:

Quy định hỗ trợ chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực tỉnh​

 
Danh sách Góp ý