Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
24/10/2022  
Ngày kết thúc:
22/11/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung:

Ban hành Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý