Văn Bản Dự Thảo
Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi; công trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
17/10/2022  
Ngày kết thúc:
16/11/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi; công trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi; công trình hạ tầng kỹ thuật thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý