Văn Bản Dự Thảo
Phân cấp và quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
28/09/2022  
Ngày kết thúc:
27/10/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Phân cấp và quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Phân cấp và quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý