Văn Bản Dự Thảo
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
19/09/2022  
Ngày kết thúc:
18/10/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý