Văn Bản Dự Thảo
Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
12/09/2022  
Ngày kết thúc:
11/10/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý