Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
19/08/2022  
Ngày kết thúc:
17/09/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý