Văn Bản Dự Thảo
Ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
21/06/2022  
Ngày kết thúc:
20/07/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung:

​Ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý