Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bình Dương. 
Ngày bắt đầu:
17/06/2022  
Ngày kết thúc:
17/07/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung:

​Ban hành Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý