Văn Bản Dự Thảo
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
06/05/2022  
Ngày kết thúc:
05/06/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý