Văn Bản Dự Thảo
Quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
06/06/2022  
Ngày kết thúc:
05/07/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý