Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
26/05/2022  
Ngày kết thúc:
25/06/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý