Văn Bản Dự Thảo
Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025 
Ngày bắt đầu:
27/05/2022  
Ngày kết thúc:
26/06/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025

 
Nội dung:

​Quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025. Nội dung dự thảo gồm : tờ trình và Nghị Quyết

 
Danh sách Góp ý