Văn Bản Dự Thảo
Sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung một số điều trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh 
Ngày bắt đầu:
23/05/2022  
Ngày kết thúc:
22/06/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung một số điều trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn

tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh

 
Nội dung:

Sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung một số điều trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn

tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của Ủy Ban nhân dân tỉnh

 
Danh sách Góp ý