Văn Bản Dự Thảo
Quy định Chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Ngày bắt đầu:
26/05/2022  
Ngày kết thúc:
25/06/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định Chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung:

​1. Dự thảo Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
2. Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định Chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
3. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động về Chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
4. Dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan Chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
5. Dự thảo Đề cương Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định Chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý