Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
24/05/2022  
Ngày kết thúc:
23/06/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân

trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân

trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý