Văn Bản Dự Thảo
Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
28/05/2022  
Ngày kết thúc:
27/06/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
Nội dung:

​Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý