Văn Bản Dự Thảo
Quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
28/05/2022  
Ngày kết thúc:
27/06/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh  Bình Dương

 
Nội dung:

Quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh  Bình Dương

 
Danh sách Góp ý