Văn Bản Dự Thảo
Ban hành một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
11/05/2022  
Ngày kết thúc:
10/06/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Ban hành một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý