Văn Bản Dự Thảo
Hỗ trợ 100% tiền ăn cơ bản, tiền ăn lễ, tết, diễn tập đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
26/04/2022  
Ngày kết thúc:
25/05/2022  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Hỗ trợ 100% tiền ăn cơ bản, tiền ăn lễ, tết, diễn tập đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng  Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn  trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Hỗ trợ 100% tiền ăn cơ bản, tiền ăn lễ, tết, diễn tập đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng  Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn  trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý