Văn Bản Dự Thảo
Ban hành đơn giá đo thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Ngày bắt đầu:
27/04/2022  
Ngày kết thúc:
26/05/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành đơn giá đo thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung:

​Ban hành đơn giá đo thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý