Văn Bản Dự Thảo
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
19/04/2022  
Ngày kết thúc:
18/05/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý