Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
14/04/2022  
Ngày kết thúc:
13/05/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
Nội dung:

Tờ trình và dự thảo Quyết định Ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý