Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quyết định phân cấp thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường tỉnh 
Ngày bắt đầu:
12/04/2022  
Ngày kết thúc:
11/05/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành Quyết định phân cấp thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường tỉnh

 
Nội dung:

​Ban hành Quyết định phân cấp thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường tỉnh

 
Danh sách Góp ý